Votacions Logo

 


 

Rebuts mitjançant facebook i correu electrònic, aquests són els resultats de les votacions:

 

Logo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vots 9 0 1 1 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 6 1 0

 

Logo 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Vots 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 0 5 1 12 0 1 2 2

 

 

 

 

Logos 

 

En breus actualitzarem el logo del site.


Força Lima Horta!!